Roxana Lupu, din Focșani, la Londra, interpretând roluri de Regină [Foto/VIDEO]

0
610

Eli­ta Româ­ni­ei: Roxa­na Lupu a inter­pre­tat mai mul­te roluri sem­ni­fi­ca­ti­ve, cum ar fi: prin­țe­sa Tatia­na Roma­nov, în Royal Mur­der Mys­te­ries, Ana, în BU21, la Tra­fal­gar Stu­di­os, Bev, în Frank Suma­tra, la Tea­trul N60, regi­na Eli­sa­be­ta a II‑a, în seri­i­le docu­men­ta­re BBC Insi­de Buc­kin­gham Pala­ce și Insi­de Win­d­sor Cas­tle, prin­țe­sa Mar­ga­re­ta, în Pri­va­te Lives of Monar­ch. De curând, actri­ța a fost Regi­na Maria, în Que­en Marie of Roma­nia, lan­sat anul acesta.

Maria, Regi­na Româ­ni­ei” este un film în regia lui Ale­xis Swe­et Cahi­ll, recom­pen­sat cu pre­mi­ul secţiu­nii Avan­pre­mi­e­re­le Toam­nei, la fes­ti­va­lul Les Films de Can­nes à Buca­rest 2019. A avut pre­mie­ra de gală, mier­curi, 6 noiem­brie, la Ate­ne­ul Român. Pe 8 noiem­brie, a intrat pe mari­le ecra­ne, iar pe 9 noiem­brie a rulat la Foc­șani, în ora­șul unde a copi­lă­rit Roxa­na Lupu.

Fil­mul apa­re pe mari­le ecra­ne într-un con­text isto­ric în care româ­nii aveau nevo­ie să își amin­teas­că des­pre fap­tul că, în piep­tul aces­tei națiuni, a bătut cân­d­va ini­ma unei Regi­ne care i‑a iubit și i‑a res­pec­tat cu toa­tă fiin­ța sa.

Dru­mul de la Foc­șani la Cluj și mai depar­te, spre teatru

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral în elitaromaniei.ro


MN: Cu admi­ra­ție și mare drag, coti­dia­nul Man­ga­lia News publi­că un seri­al cu arti­co­le dedi­ca­te celor doi artiști români de talie mondi­a­lă: Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 13.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply