Regina Maria și Episcopul Iuliu Hossu. Dacă vreți să aflați mai multe despre cele două personalități, mergeți la cinema — Queen Marie of Romania și Cardinalul

0
566

Cla­u­dia Emi­lia Puiu: Regi­na Maria și Epi­sco­pul Iuliu Hos­su. Dacă vreți să aflați mai mul­te des­pre cele două per­so­na­li­tăți, mer­geți la cine­ma — Que­en Marie of Roma­nia și Car­di­na­lul.

Roxa­na Lupu și Radu Botar. Întâl­ni­rea din­tre inter­pre­tul “Car­di­na­lu­lui” și regi­zo­rul Nico­lae Măr­gi­nea­nu: “Radu Botar a fost, fără indo­ia­lă, un dar tri­mis de des­tin”.

MN - Vă invi­tăm să citiți: MARIAREGINA ROMÂNIEI — Isto­ria noas­tră, atât de fru­mos spu­să în fil­mul rea­li­zat de Ale­xis Swe­et Cahi­ll. Mer­geți la film! O să învă­țați să nu renun­țati nici­o­da­tă la visuri

MARIAREGINA ROMÂNIEI — Pro­gra­mul în cine­ma­to­gra­fe­le din toa­tă țara, pen­tru săp­tămâ­na 8–14 noiem­brie

La Man­ga­lia, repre­zen­ta­ți­i­le cu acest film remar­ca­bil vor avea loc la Casa de Cul­tu­ră, săp­tămâ­nal, ast­fel:
Luni, 18 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.


Man­ga­lia News, 16.11.2019. (sur­sa: Cla­u­dia Emi­lia Puiu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply