Raluca Hagiu, redactorul-șef Unica, apariție în serialul „Profu’” [VIDEO]

0
419

Ralu­ca Hagiu, redac­to­rul-șef Uni­ca, apa­ri­ție în epi­so­dul cu numă­rul 8 al seri­a­lu­lui “Pro­fu’ ”, marți, 5 noiem­brie, de la ora 21:30, pe PRO TV. Iată cum a fost tre­ce­rea de la rolul de jur­na­list la cel de actri­ță pen­tru o zi. 

Cum i‑am dat repli­ca lui Andi Vaslu­ia­nu și el nu a avut nimic împotrivă 

Dumi­ni­că, 29 sep­tem­brie. E 6 dimi­nea­ța. Am înce­put machi­a­jul cu 5 minu­te mai devre­me decât în Call She­et, pla­ni­fi­ca­rea cu ore, sec­ven­țe, loca­ții, actori, recu­zi­tă, con­tac­te, tot ce tre­bu­ie să știe echi­pa pen­tru fil­ma­re. De obi­cei mă tre­zesc cu noap­tea în cap doar atunci când tre­bu­ie să merg la aero­port. Dar cum via­ța are umor, azi tre­bu­ie să ajung la aero­port, dar nu iau niciun avion. 

Pre­gă­ti­ri­le se întâm­plă la „bază”. Loca­ția prin­ci­pa­lă pen­tru fil­ma­re se află pe o stra­dă din Doro­banți, în casa pro­cu­ro­ru­lui din seri­al, inter­pre­tat de Flo­rin Căli­ne­scu. Hai că acum sunt cole­gă de seri­al și cu Flo­rin Căli­ne­scu, nu doar îi dau repli­ca lui Andi Vaslu­ia­nu. Încep să mă iau în serios. 

De‑a lun­gul tro­tu­a­ru­lui sunt par­ca­te rulo­te­le pen­tru machi­aj, coa­fu­ră, gar­de­ro­bă. Se lumi­nea­ză toc­mai bine, după ce ter­min machi­a­jul, la 07:10 și intru în gar­de­ro­ba mobi­lă, să-mi îmbrac cos­tu­mul pen­tru rol. 

Azi sunt stewardesă.

Intrea­ga şti­re, plus VIDEO, aici: Ralu­ca Hagiu, redac­to­rul-șef Uni­ca, apa­ri­ție în seri­a­lul “Pro­fu’ ”. VIDEO


Man­ga­lia News, 07.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply