Queen Marie of Romania: Regina Maria și salonul norvegian din Palatul Cotroceni

0
630

Ști­ați că…
Regi­na Maria și‑a dorit cu atâ­ta ardoa­re un loc în care să-și ”fău­reas­că propria‑i atmosfe­ră”, după cum ea însăși măr­tu­ri­sea în Memo­rii, încât s‑a năs­cut neo­biș­nu­i­ta came­ră sculp­ta­tă în tonuri închi­se, sau salo­nul nor­ve­gian, din Pala­tul Cotro­ceni. În ace­lași salon de odi­ni­oa­ră, cu măsu­ța-con­so­lă, masa exe­cu­ta­tă din lemn de brad, lucra­rea lui Mac Con­stan­ti­ne­scu ”Basm”, exe­cu­ta­tă în lemn de aba­nos, o regă­sim pe Regi­na din fil­mul “Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, într-un cadru auten­tic, real, care dă și mai mul­tă valoa­re peliculei.

🎬 Vă aștep­tăm la cinema!

Găsiți aici pro­gra­mul pen­tru săp­tămâ­na 15–21 noiem­brie: http://bit.ly/program_sapt2

MN: La Man­ga­lia, fil­mul rulea­ză în con­ti­nu­a­re, până la sfâr­și­tul lunii decem­brie 2019, săp­tămâ­nal, în fie­ca­re Luni sea­ra, de la ora 18.00.

Seri­a­lul rea­li­zat de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, dedi­cat fil­mu­lui ”MARIA, REGINA ROMÂNIEI” și celor doi actori de talie mondi­a­lă — Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu, îl puteți urmări AICI.


Man­ga­lia News, 18.11.2019. (sur­sa: Que­en Marie of Romania).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply