PREZENȚA LA VOT, LIVE! Alegerile prezidențiale, turul 2, în România și în străinătate

0
404

PREZENȚA LA VOT, LIVE! Ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, turul 2, în Româ­nia și în stră­i­nă­ta­te. (Date­le se actu­a­li­zea­ză în timp real).

Pen­tru Româ­nia, aici! 24.11.2019. (Cli­ck pe foto):

Pen­tru Stră­i­nă­ta­te, aici! 22–24 noiem­brie. (Cli­ck pe foto):

Kla­us Iohan­nis și Viori­ca Dăn­ci­lă, can­di­da­ții din turul 2. Româ­nii votea­ză în turul 2 al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le 2019, iar dumi­ni­că, 24 noiem­brie, va fi desem­nat noul pre­șe­din­te al Româ­ni­ei pen­tru urmă­to­rii cinci ani. În al doi­lea tur de scru­tin se înfrun­tă Kla­us Iohan­nis, șeful sta­tu­lui, aflat în func­ție, sus­ți­nut de PNL şi Viori­ca Dăn­ci­lă, can­di­da­tul PSD. (pre­sa).

ROMÂNIA ALEGE!


Man­ga­lia News, 23.11.2019. (foto: print­scre­en). Date­le se actu­a­li­zea­ză în timp real.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply