Pictorul Eugeniu Barău este, de astăzi, “Cetățean de Onoare” al municipiului Tulcea

0
417

Paul Pri­sa­da: De astăzi, Euge­niu Barău este “Cetă­țean de Onoa­re” al muni­ci­pi­u­lui Tul­cea! Feli­ci­tări, pri­e­ten drag!

Pic­to­rul Euge­niu Barău a pri­mit, astăzi, 28 noiem­brie 2019,  titlul de “Cetă­țean de Onoa­re” al muni­ci­pi­u­lui Tul­cea!

Tra­ian MNBRAVO, Tul­cea! Feli­ci­tări maxi­me și bine­me­ri­ta­te, Maes­tre Euge­niu Barău! Sănă­ta­te mul­tă, că inspi­ra­ție ai, Sla­vă Dom­nu­lui! La mulți și rod­nici ani! Man­ga­lia News, prin Tra­ian MN, ține aproa­pe, în amin­ti­rea stu­den­ți­ei noas­tre fai­ne de la Timi­șoa­ra! 🙂 Îți aduci amin­te, fra­te dra­gă Jeni­că? Amin­tiri-dra­gi­/­mi­nu­na­tii-ani-de-facul­ta­te.

MN: Cu acest pri­lej deo­se­bit, redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News îi urea­ză Maes­tru­lui Euge­niu Barău mul­tă sănă­ta­te și împli­niri pe toa­te pla­nu­ri­le. Aici avem seri­a­lul cu lucră­ri­le uni­ce ale ini­mi­ta­bi­lu­lui ”Bre­u­gel român”, Euge­niu Barău.

Mul­țu­mim, Paul Pri­sa­da.


Man­ga­lia News, 28.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply