Moșneni – “100 de ani de Școală românească”, eveniment dedicat întâlnirii între generații [VIDEO]

0
713

Vineri, 22 noiem­brie 2019, Cămi­nul Cul­tu­ral Moș­neni a fost gaz­da unui eve­ni­ment impre­sio­nant, dedi­cat împli­ni­rii a 100 de ani de Școa­lă româ­neas­că în satul Moș­neni. O întâl­ni­re emo­țio­nan­tă, cu oameni care au făcut isto­rie în comu­ni­ta­tea loca­lă, cu pro­fe­sori și elevi, cu părinți și copii, cu edu­ca­tori și repre­zen­tanți ai comu­ni­tă­ții loca­le…, cu amin­tiri, cu bune și cu rele, cu rea­li­zări sau neîm­pli­niri…, toa­te fac par­te din cei 100 de ani de exis­ten­ță ai șco­lii din Moș­neni!


Man­ga­lia News, 26.11.2019. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply