MARIA, REGINA ROMÂNIEI — Programul în cinematografele din toată țara, pentru săptămâna 8–14 noiembrie

0
664

Que­en Marie of Roma­nia: Iată că tre­cu­tul pare pre­zent! Per­so­na­li­tăți de sea­mă ale țării noas­tre mult încer­ca­te pășesc prin­tre noi. Îi cunoaș­tem alt­fel. Le sim­țim emo­ți­i­le, tră­i­ri­le. Cu sigu­ran­ță, avem sen­ti­men­tul că luăm par­te la înfăp­tu­i­rea Româ­ni­ei Mari.

MARIA, REGINA ROMÂNIEI — Pro­gra­mul în cine­ma­to­gra­fe­le din toa­tă țara, pen­tru săp­tămâ­na 8–14 noiem­brie, aici: http://bit.ly/program_sapt1

🎬 Ne vedem la cine­ma!

La Man­ga­lia, avem un PROGRAM SPECIAL!

Repre­zen­ta­ți­i­le cine­ma­to­gra­fi­ce din luni­le noiem­brie și decem­brie, cu fil­mul ”MARIA, REGINA ROMÂNIEI”, vor avea loc la Casa de Cul­tu­ră, ast­fel:

Vineri, 8 noiem­brie, ora 19:00, a avut loc PREMIERA!
Sâm­bă­tă, 9 noiem­brie, ora 13:00;
Luni, 11 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 18 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.

Cal­de mul­țu­mi­ri, acto­ri­lor, regi­zo­ru­lui și între­gii echi­pe de cine­aști!

DORIM VIZIONARE PLĂCUTĂ!

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu mare drag mai mul­te arti­co­le des­pre fami­lia de actori români de talie mondi­a­lă — Roxa­na Lupu și Nicho­las Lupu, soțul admi­ra­bi­lei inter­pre­te a rolu­lui Regi­nei Maria din acest film remar­ca­bil.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 10 noiem­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply