Maria, Regina României. Chiar dacă premiera filmului a trecut, proiecțiile continuă, la Casa de Cultură din Mangalia!

0
672

Maria, Regi­na Româ­ni­ei. Chiar dacă pre­mie­ra fil­mu­lui a tre­cut, pro­iec­ți­i­le con­ti­nuă, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia!

ALBUMUL FOTO rea­li­zat de Mar­cel Almă­ja­nu la pre­mie­ra fil­mu­lui la Man­ga­lia, poa­te fi vizu­a­li­zat AICI.

MN — Vă invi­tăm să citiți: MARIAREGINA ROMÂNIEI — Isto­ria noas­tră, atât de fru­mos spu­să în fil­mul rea­li­zat de Ale­xis Swe­et Cahi­ll. Mer­geți la film! O să învă­țați să nu renun­țati nici­o­da­tă la visuri

MARIAREGINA ROMÂNIEI — Pro­gra­mul în cine­ma­to­gra­fe­le din toa­tă țara, pen­tru săp­tămâ­na 8–14 noiem­brie. 

La Man­ga­lia, repre­zen­ta­ți­i­le cu acest film remar­ca­bil vor avea loc la Casa de Cul­tu­ră, săp­tămâ­nal, ast­fel:
Luni, 18 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 25 noiem­brie, ora 18:00;
Luni, 02 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 09 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 16 decem­brie, ora 18:00;
Luni, 23 decem­brie, ora 18:00.


Man­ga­lia News, 12.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply