LA MULȚI ANI, DOBROGEA! Mircea Bezergheanu — Proiect Dobrogea. Dobrogea Geographic [VIDEO]

0
641

LA MULȚI ANI, DOBROGEA!

Mir­cea Bezer­ghea­nu — Pro­iect Dobro­gea. Dobro­gea Geo­gra­phic:

MN: Vă invi­tăm să spri­ji­niți Pro­iec­tul Dobro­gea. Dobro­gea Geo­gra­phic, al artis­tu­lui foto­graf Mir­cea Bezer­ghea­nu, prin achi­zi­țio­na­rea Calen­da­re­lor 2020, care con­țin selec­ții din­tre cele mai fru­moa­se foto­gra­fii ale artis­tu­lui și pe care le găsiți aici:

”Anul aces­ta îl vom spri­jini pe foto­gra­ful Mir­cea Bezer­ghea­nu în demer­sul său de a fina­li­za pro­iec­tul său de suflet Pro­iect Dobro­gea. Dobro­gea Geo­gra­phic și vă punem la dis­po­zi­ţie 14 vari­an­te de calen­dar de pere­te, dimen­siu­nea 60x50 cm, prin­tat la o cali­ta­te foto­gra­fi­că foar­te bună, pe care, ulte­ri­or îl puteţi trans­for­ma în tablou, prin înde­păr­ta­rea părţii de jos, cu luna calen­da­ris­ti­că.Toa­te vari­an­te­le de Calen­dar 2020 le puteți vizu­a­li­za pe pagi­na sa de Face­bo­ok: https://www.facebook.com/mircea.bezergheanu

Cos­tul unui calen­dar este de 150 de lei, întrea­ga sumă fiind dona­tă pro­iec­tu­lui. Per­soa­na de con­tact pen­tru pla­sa­rea comen­zi­lor la pro­du­că­tor este Miha­e­la Robaş. Mul­țu­mim tutu­ror pen­tru sus­ți­ne­re. 

Nicu­şor Stroe: Dobro­gea, adi­că “Pământ Bun”. La mulți ani!, dobro­geni de pre­tu­tin­deni, cu Dobro­gea în inimi și marea picu­rând din ochi.


Man­ga­lia News, 14.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply