La doar 7 luni de la terapia cu celule stem, un copil român cu autism se bucură de reducerea completă a medicației [VIDEO]

0
369

Una din­tre pres­ti­gi­oa­se­le rețe­le de sănă­ta­te din Româ­nia anun­ță pro­gre­se­le făcu­te de copi­lul de 6 ani, în urma tera­piei cu celu­le stem din luna apri­lie.

Tera­pia a fost rea­li­za­tă cu celu­le­le recol­ta­te din cor­do­nul ombi­li­cal al fra­te­lui său, iar pro­ce­du­ra a avut loc în SUA, la pres­ti­gi­oa­sa Duke Uni­ver­si­ty Medi­cal Cen­ter.

Tera­pia cu celu­le stem de la Duke Uni­ver­si­ty Medi­cal Cen­ter a fost posi­bi­lă dato­ri­tă ale­ge­rii părin­ți­lor de a sto­ca celu­le stem la naș­te­rea celui de-al doi­lea copil.

Tra­ta­men­tul a con­stat într‑o pro­ce­du­ră simi­la­ră unei trans­fu­zii de sân­ge și a durat apro­xi­ma­tiv o ora, insa a fost pre­ce­dat de o eva­lu­a­re com­ple­xă a pacien­tu­lui si a pro­bei de celu­le stem uti­li­za­te.

Tera­pia a decurs în con­di­ții opti­me, iar pro­ce­sul de moni­to­ri­za­re a stă­rii de sănă­ta­te a copi­lu­lui și de eva­lu­a­re a pro­gre­se­lor pe care aces­ta le înre­gis­trea­ză, con­ti­nuă pe par­cur­sul unui an. În acest moment, pacien­tul se sim­te bine, face pro­gre­se con­si­de­ra­bi­le pe zi ce tre­ce, iar rela­țio­na­rea cu cei din jur devi­ne din ce în ce mai bună. 

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply