IPJ Constanța: Val de evenimente infracționale, pe șoselele județului!

0
223

IPJ Con­stan­ța: Val de eve­ni­men­te infrac­țio­na­le, pe șose­le­le jude­țu­lui! Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri.

La data de 2 noiem­brie a.c., în jurul orei 15.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au depis­tat un băr­bat, de 45 de ani, în timp ce con­du­cea un moped pe raza loca­li­tă­ții Coba­din, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 2 noiem­brie a.c., în jurul orei 17.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 39 ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe raza loca­li­tă­ții Pie­treni, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,70 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 2 noiem­brie a.c., în jurul orei 17.10, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un băr­bat, de 66 de ani, în timp ce con­du­cea un moped pe raza ora­șu­lui, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 2 noiem­brie a.c., în jurul orei 22.10, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 45 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe bule­var­dul Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,84 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 3 noiem­brie a.c., în jurul orei 00.40, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un băr­bat, de 49 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe raza ora­șu­lui, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,64 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 3 noiem­brie a.c., în jurul orei 02.15, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 48 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe bule­var­dul Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,88 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 3 noiem­brie a.c., în jurul orei 02.40, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat de 32 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe bule­var­dul Aurel Vlai­cu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,11 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 3 noiem­brie a.c., în jurul orei 02.55, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Cer­na­vo­dă au depis­tat un băr­bat, de 66 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Brân­du­șe­lor din Cer­na­vo­dă, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,46 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 3 noiem­brie a.c., în jurul orei 10.20, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Cum­pă­na au depis­tat un băr­bat de 44 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe stra­da Nuci­lor din loca­li­ta­te, având sus­pen­dat drep­tul de a con­du­ce vehi­cu­le pe dru­mu­ri­le publi­ce pen­tru peri­oa­da în curs.

La data de 3 noiem­brie a.c., în jurul orei 14.30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 34 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe DJ 381, în afa­ra loca­li­tă­ții Movi­li­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 4 noiem­brie a.c., în jurul orei 03.10, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un băr­bat, de 39 de ani, în timp ce con­du­cea o auto­u­ti­li­ta­ră pe raza ora­șu­lui, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 4 noiem­brie a.c., în jurul orei 03.20, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 au depis­tat un băr­bat, de 28 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe stra­da Vâr­ful cu Dor din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,00 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, băr­ba­tul fiind con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le.


Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiști

La data de 5 noiem­brie a.c., în jurul orei 23.25, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Dobro­mir au depis­tat un băr­bat de 32 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe DJ 391, în loca­li­ta­tea Dobro­mir, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le și fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,66 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 6 noiem­brie a.c., în jurul orei 00.10, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 au depis­tat un băr­bat de 29 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Aurel Vlai­cu din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,54 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 6 noiem­brie a.c., în urma sesi­ză­rii unui echi­paj de jan­darmi din cadrul I.J.J. Con­stan­ța, în jurul orei 00.30, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Anghel Salig­ny au iden­ti­fi­cat un tânăr de 19 ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Tabe­rei din loca­li­ta­tea Făclia, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re.

În urma veri­fi­că­ri­lor, s‑a sta­bi­lit fap­tul că auto­tu­ris­mul în cau­ză avea monta­te plă­cuțe cu nume­re de înma­tri­cu­la­re apar­ținând unui alt vehi­cul, iar con­du­că­to­rul auto se afla sub măsu­ra pre­ven­ti­vă a con­tro­lu­lui judi­ci­ar pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de furt.

Poli­țiș­tii l‑au reți­nut pen­tru 24 de ore, aces­ta urmând a fi intro­dus în C.R.A.P. al I.P.J. Con­stan­ța.

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le.


Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiști

La data de 7 noiem­brie a.c., în jurul orei 16.45, patru­la for­ma­tă din­tr-un poli­țist al Sec­ți­ei 4 și un jan­darm din cadrul G.M.J. Con­stan­ța a depis­tat un băr­bat, de 28 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Aurel Vlai­cu din muni­ci­piu, având monta­te plă­cuțe cu nume­re de înma­tri­cu­la­re expi­ra­te.

La data de 7 noiem­brie a.c., în jurul orei 17.30, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Nept­un, cu spri­ji­nul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia, au depis­tat un băr­bat, de 53 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe stra­da Tran­da­fi­ru­lui din sta­țiu­ne, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,82 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a fost con­dus la spi­tal, pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 7 noiem­brie a.c., în jurul orei 21.10, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 33 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe bule­var­dul I.C. Bră­ti­a­nu din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 8 noiem­brie a.c., în jurul orei 00.50, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 26 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Theo­dor Bura­da din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor psi­hoac­ti­ve, rezul­tat pozi­tiv — THC‑5.

La data de 9 noiem­brie a.c., în jurul orei 04.10, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 21 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe Pre­lun­gi­rea Lil­i­a­cu­lui din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le și fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,37 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a fost con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 9 noiem­brie a.c., în jurul orei 07.20, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat un băr­bat, de 43 de ani, care a con­dus o auto­u­ti­li­ta­ră pe DN 22, în loca­li­ta­tea Lumi­na. În urma veri­fi­că­ri­lor, s‑a sta­bi­lit că vehi­cu­lul în cau­ză era neîn­ma­tri­cu­lat.

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 11.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele