Ilan Laufer — La inceputul anului 2020, cu ocazia vizitei domnului primar al Constantei, Decebal Fagadau la Fort Lauderdale, care marcheaza momentul infratirii celor doua orase, vom organiza cea mai mare si importanta misiune economica romaneasca care a vizitat SUA pana in prezent

0
330

Ilan Lau­fer — La ince­pu­tul anu­lui 2020, cu oca­zia vizi­tei dom­nu­lui pri­mar al Con­stan­tei, Dece­bal Faga­dau la Fort Lau­der­da­le, care mar­chea­za momen­tul infra­ti­rii celor doua ora­se, vom orga­ni­za cea mai mare si impor­tan­ta misiu­ne eco­no­mi­ca roma­neas­ca care a vizi­tat SUA pana in pre­zent.

Am avut astazi (luni, 18.11.2019, n.r) o intal­ni­re fan­tas­ti­ca cu dom­nul Dean J. Tran­ta­lis, pri­ma­rul celui mai fru­mos oras din SUA si anu­me Fort Lau­der­da­le!

Ii mul­tu­mesc pe aceas­ta cale dom­nu­lui Tran­ta­lis, pen­tru toa­ta des­chi­de­rea si sus­ti­ne­rea acor­da­ta pro­gra­mu­lui SMART START USA si dezvol­ta­rii par­te­ne­ri­a­tu­lui stra­te­gic din­tre Roma­nia si SUA. Azi am decis de comun acord sa ne unim for­te­le pen­tru urma­toar­le obiec­ti­ve majo­re:

1. La ince­pu­tul anu­lui vii­tor, cu oca­zia vizi­tei dom­nu­lui pri­mar al Con­stan­tei Dece­bal Faga­dau in SUA, vizi­tă care mar­chea­za momen­tul infra­ti­rii celor doua ora­se, vom orga­ni­za cea mai mare si impor­tan­ta misiu­ne eco­no­mi­ca roma­neas­ca care a vizi­tat SUA pana in pre­zent.

2. Cu spri­ji­nul dom­nu­lui pri­mar Dece­bal Faga­dau, ne-am pro­pus sa adu­cem la Con­stan­ta, pana la juma­ta­tea anu­lui vii­tor, cea mai mare si soli­da misiu­ne eco­no­mi­ca ame­ri­ca­na care a vizi­tat Roma­nia pana in pre­zent.

🇷🇴🇷🇴🇷🇴
🇺🇸🇺🇸🇺🇸

MN: Des­pre pro­iec­te­le și rea­li­ză­ri­le dom­nu­lui Ilan Lau­fer, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat un seri­al de arti­co­le pe care le puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 20.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply