EVENIMENT! Cristian Cealera lansează audio-book-ul “Dobrogea de poveste”, care conține cele trei volume cu “Poveștile Mării Negre”

0
405

Cris­ti­an Cea­le­ra: Salut, pri­e­te­ni. Vă aștept joi, 14 noiem­brie, de la ora 16.00, la Cen­trul pen­tru Tine­ret “Jean Con­stan­tin”, la lan­sa­rea audio-book-ului “Dobro­gea de poves­te”. Intra­rea este libe­ră. DVD-ul con­ți­ne 18 din­tre mate­ri­a­le­le apă­ru­te în cele trei volu­me “Poveș­ti­le Mării Negre”, publi­ca­te de sub­sem­na­tul în peri­oa­da 2014–2018. Cele 18 povești și isto­rii pot fi azi auzi­te în inter­pre­ta­rea acto­ri­lor Mire­la Pană și Dan Cojo­ca­ru.

Scri­e­ri­le ce fac obiec­tul DVD-ului au fost publi­ca­te în pre­mie­ră pe site-ul blackseatales.ro, deve­nit ulte­ri­or povestilemariinegre.ro.

Aceas­tă plat­for­mă onli­ne de pro­mo­va­re a Dobro­gei prin isto­rie și legen­dă a fost cre­a­tă în 2014 de trei pri­e­te­ni — Cris­ti­an Băr­hă­les­cu, Valen­tin Coman și sub­sem­na­tul, Cris­ti­an Cea­le­ra, trei con­stăn­țeni care au vrut să ara­te între­gii țări cât de fru­mos, de mis­te­ri­os și de bogat este acest tărâm numit Dobro­gea.

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News i‑a dedi­cat cu mare drag, câte­va pagini cu arti­co­le, publi­cistu­lui și isto­ri­cu­lui Cris­ti­an Cea­le­ra, pe care le puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 14.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply