Despre Dobrogea, la ceas aniversar” — Masă rotundă organizată în Biblioteca Arhiepiscopiei Tomisului. Participă importante instituții de cultură și asociații din Constanța

0
228

Sâm­bă­tă, 9 noiem­brie 2019, de la ora 11:00, în Bibli­o­te­ca Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui va avea loc masa rot­un­dă „Des­pre Dobro­gea, la ceas ani­ver­sar”. Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui, Depar­ta­men­tul Edu­ca­țio­nal-Cate­he­tic, Mănăs­ti­rea Der­vent, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „Ioan N. Roman” Con­stan­ța, Aso­ci­a­ția „Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se” Con­stan­ța, Muze­ul de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie Națio­na­lă Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, Fili­a­la Con­stan­ța. 

Intra­rea este libe­ră!


Man­ga­lia News, 08.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele