Descarcă plăcuțele cu numere utile de telefon, obligatoriu de afișat de către Agenții Economici și Instituțiile Publice!

0
358

Des­car­că plă­cuțe­le cu nume­re uti­le de tele­fon, obli­ga­to­riu de afi­șat de către Agen­ții Eco­no­mici și Insti­tu­ți­i­le Publi­ce!

Acce­sea­ză www.telefonul-consumatorilor.ro, pen­tru a des­căr­ca nume­re­le uti­le pen­tru ANPC, ANSVSA, ASF, Apel Urgen­ță, SMS Urgen­ță, Minis­te­rul Finan­te­lor Publi­ce, ANRE, Linia Ver­de Anti­co­rup­ție, Poli­ția de Fron­ti­e­ră, RAR – Pro­gra­mări și Infor­ma­ții, CNAIR.


Man­ga­lia News, 01.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply