Copilul-geniu, licenţă în inginerie electrică, la vârsta de 9 ani!

0
309

Lau­rent Simons, un copil de doar nouă ani, îşi va ter­mi­na licenţa la Uni­ver­si­ta­tea Teh­no­lo­gi­că din Ein­dho­ven, rela­tea­ză CNN. Copi­lul din Bel­gia este spe­cia­li­zat pe ingi­ne­rie elec­tri­că şi este „pur şi sim­plu extra­or­di­nar”, spun pro­fe­so­rii.

Spe­cia­li­za­rea pe care Lau­rent şi‑a ales‑o la Uni­ver­si­ta­tea din Ein­dho­ven, ingi­ne­rie elec­tri­că, este una grea chiar şi pen­tru stu­denţii cu vâr­sta nor­ma­lă.

În decem­brie, Lau­rent va ter­mi­na licenţa şi are pla­nuri mari, vrea să se înscrie la doc­to­rat pe ace­ea­şi spe­cia­li­za­re, deşi vrea să stu­die­ze şi în spe­cia­li­za­rea medi­ca­lă, după cum a decla­rat tatăl copi­lu­lui.

Părinţii lui Lau­rent, Lydia şi Ale­xan­der, au spus că nu au luat în seri­os spu­se­le buni­ci­lor lui, atunci când aceş­tia le-au spus că băi­a­tul lor are un dar spe­cial. Dar pro­fe­so­rii l‑au supus la anu­mi­te tes­te, pen­tru a afla nive­lul aces­tu­ia şi au ajuns la con­clu­zia că Lau­rent este ca „un bure­te care absoar­be toa­tă infor­ma­ţia”, a mai spus Ale­xan­der.

Chiar dacă Lau­rent pro­vi­ne dintr‑o fami­lie de medici, părinţii lui nu găsesc o expli­ca­ţie pen­tru uşu­rinţa prin care copi­lul pro­ce­sea­ză infor­ma­ţi­i­le.

Însă mama lui, Lydia, are pro­pria teo­rie cu pri­vi­re la per­for­ma­ţe­le micu­ţu­lui. „Am mân­cat mult peş­te în tim­pul sar­ci­nii”, a glu­mit Lydia.

Cites­te mai mult: adev.ro/q0zqsk


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply