Informaţii de ULTIMĂ ORĂ despre băieţelul dispărut din Pecineaga. Scenariul de groază, din păcate confirmat…

0
407

Iuli­an Ale­xan­dru Biţi­că, în vâr­stă de 8 ani, băieţe­lul care a dis­pă­rut sâm­bă­tă, 2 noiem­brie, în timp ce se juca în faţa casei sale din loca­li­ta­tea Peci­nea­ga, a fost găsit mort în bazi­nul de deje­cţii.   

Luni dimi­nea­ţă, auto­ri­tă­ţi­le au înce­put pro­ce­sul de eva­cu­a­re a bazi­ne­lor din apro­pi­e­rea unei fer­me. În aces­te bazi­ne se cole­tea­ză ape rezi­du­a­le şi deje­cţii de la ani­ma­le. Au golit ambe­le bazi­ne, însă fără niciun rezul­tat. Vineri dimi­nea­ţă, în jurul orei 8.30, un cada­vru de copil a fost găsit pe fun­dul bazi­nu­lui.   

Auto­ri­tă­ţi­le spun că urmea­ză ca tru­pul neîn­su­fleţit al micu­ţu­lui să fie iden­ti­fi­cat de părinţii săi. Cites­te mai mult: adev.ro/q0n3td

Cuget Liber: Infor­ma­ţii de ULTIMĂ ORĂ des­pre băieţe­lul dis­pă­rut. Sce­na­ri­ul de groa­ză, din păca­te con­fir­mat…

Un cada­vru (de copil) a fost des­co­pe­rit într-unul din bazi­ne­le cu deje­cţii de la mar­gi­nea loca­li­tă­ţii Peci­nea­ga. Deo­cam­da­tă, nu se ştie dacă este vor­ba des­pre Ale­xan­dru Biţi­că, băieţe­lul de 8 ani dis­pă­rut sâm­bă­tă după-ami­a­ză.

Con­du­ce­rea Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa a con­fir­mat fap­tul că a fost găsit un trup neîn­su­fleţit în pri­mul bazin.

Urmea­ză pro­ce­du­ra de iden­ti­fi­ca­re. 

UPDATEDosar penal pen­tru UCIDERE DIN CULPĂ, în cazul copi­lu­lui dis­pă­rut și găsit mort, de la Peci­nea­ga


Man­ga­lia News, 08.11.2019. (Revis­ta pre­sei).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply