Comoara” din Marea Neagră. Ar putea îmbogăţi România, dar e lăsată să putrezească [VIDEO]

0
272

Detes­ta­te de turiști, în sezo­nul esti­val, alge­le din Marea Nea­gră ar adu­ce pro­fi­turi mari, dacă ar fi recol­ta­te și pro­ce­sa­te și nu arun­ca­te la gunoi.

Spe­cia­liș­tii de la Insti­tu­tul Națio­nal „Gri­go­re Anti­pa” spun că alge­le din ape­le româ­nești pot fi folo­si­te la pre­pa­rea pro­du­se­lor cos­me­ti­ce. Dar, pen­tru că sunt lăsa­te să putre­zeas­că pe pla­jă, impor­tăm din China.

Cer­ce­tă­to­rii de la Insti­tu­tul Naţio­nal Gri­go­re Anti­pa spun că patru din­tre cele şase tipuri de alge din Marea Nea­gră sunt comes­ti­bi­le şi pot fi folo­si­te în indus­tria cos­me­ti­ce­lor şi a medicamentelor.

Simion Nico­lae, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Gri­go­re Anti­pa Con­stan­ța: “Alge­le conţin în toa­te com­po­nen­te­le orga­nis­mu­lui impor­tan­te valori nutri­ti­ve, săruri, azot şi fos­for şi com­po­nen­te acti­ve care une­le din­tre ele pot fi extra­se şi uti­li­za­te în indus­tria far­ma­ce­u­ti­că. Aga­rul este o com­po­nen­tă folo­si­tă în indus­tria far­ma­ce­u­ti­că. În mul­te locuri din lume este folo­si­tă ca îngră­şământ în agricultură.”

Ger­ma­nia — de pil­dă — pro­ce­sea­ză în fie­ca­re an 150.000 de tone de alge mari­ne. O par­te din can­ti­ta­te este folo­si­tă în indus­tria far­ma­ce­u­ti­că şi agri­cul­tu­ră, iar afa­ce­rea este esti­ma­tă la aproa­pe o jumă­ta­te de mili­ard de euro. În Româ­nia, în schimb, anul aces­ta au fost colec­ta­te doar 9.000 de tone.

Con­ti­nu­a­rea cu VIDEO, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply