Ce înseamnă un 🏙️ oraş „smart”? Lecția Boston [VIDEO]

0
621

La Bos­ton, echi­pa de expe­rţi care se ocu­pă de trans­for­ma­rea ora­şu­lui într-unul „inte­li­gent” cre­de că este un oraş în care se îmbu­nă­tă­țeş­te sem­ni­fi­ca­tiv via­ța locu­i­to­ri­lor, cu aju­to­rul teh­no­lo­gi­ei. 

Atunci când vor­besc des­pre ora­șe smart sau inte­li­gen­te, edi­lii români se refe­ră în spe­cial la teh­no­lo­gie. Dar echi­pa de ino­va­re urba­nă din Bos­ton a învă­țat, de‑a lun­gul tim­pu­lui, că teh­no­lo­gia e impor­tan­tă, însă nu le rezol­vă pe toa­te. Iar une­ori adu­ce pro­ble­me. Care este, de fapt, fun­damen­tul pes­te care con­stru­iești infras­truc­tu­ra teh­no­lo­gi­că?

MN: Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral AICI: ➡️ https://bit.ly/32IlTbF


Man­ga­lia News, 16.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply