Cântece interzise — partea I. Cu şi despre muzica rock, folk şi jazz din epoca de aur… muzical [VIDEO]

0
494

Cân­te­ce inter­zi­se — pri­ma par­te (@Arhiva TVR).

TVR: Pri­ma par­te din fil­mul rea­li­zat în 2011 de Doru Ione­scu, pen­tru emi­siu­nea „Rezis­tenţa prin cul­tu­ră” (pro­du­că­tor Ale­xan­dru Mun­tea­nu), cu şi des­pre muzi­ca rock, folk şi jazz din epo­ca de aur… muzi­cal! Cu: Paul Gri­go­riu (Radio Româ­nia), Andrei Ignat şi Side­ral, Mir­cea Flo­ri­an, Lau­renţiu Toma (Clu­bul 303), Nico­lae Covaci, Bela Kamoc­sa, Mony Bor­de­ia­nu, Vic­tor Şuvă­gău (Pho­e­nix), Doru Tufiş, Cor­nel Chi­r­i­ac, Camil Petres­cu jr, Ioa­na Cri­şan (Radio Euro­pa Libe­ră), Emil Bar­bu Mac Popes­cu, Mirel Leven­ter şi Andrei Oiş­tea­nu (Club A), Liviu Tudan şi Metro­nom, Nicu Vla­di­mir, Dan Opri­na, Dorin Liviu Zaha­ria şi Olym­pic ’64, Adri­an Iva­ni­ţchi, Flo­ri­an Pit­tiş şi Pasă­rea Colibri.

Par­tea a doua a ”Cân­te­ce­lor inter­zi­seo puteți vedea AICI.


Man­ga­lia News, 15.11.2019. (sur­sa: TVR — YouTube).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply