Candidatul la alegerile prezidenţiale, dat dispărut joi, a fost găsit la o mănăstire!

0
261

Can­di­da­tul Par­ti­du­lui ”Nea­mul Româ­nesc” la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, Ninel Peia, care a fost dat dis­pă­rut joi sea­ră, de SPP, a fost găsit la Mănăs­ti­rea Put­na.

”Băr­ba­tul sem­na­lat dis­pă­rut de către Ser­vi­ci­ul de Pro­te­cţie şi Pază, în cur­sul zilei de ieri, a fost găsit de poli­ţi­şti. Aces­ta era cazat în incin­ta unei mănăs­tiri din Mol­do­va si nu a fost vic­ti­ma nici unei infra­cţiuni. Aces­ta a refu­zat să însoţeas­că poli­ţi­ş­tii pen­tru înche­ie­rea for­ma­li­tă­ţi­lor, sens in care a fost înche­iat, con­form pro­ce­du­rii, un pro­ces-ver­bal”, anu­nţă IPJ Cluj.

Mănăs­ti­rea la care a fost găsit Peia ar fi Mănăs­ti­rea Put­na. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply