Bună dimineața, Mangalia, dragostea mea! [FOTO Ruxandra Georgescu]

0
617

Bună dimi­nea­ța, Man­ga­lia, dra­gos­tea mea!

Foto: Ruxan­dra Geor­ges­cu.

MN: Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a rezer­vat câte­va pagini fru­moa­se­lor foto­gra­fii ale Ruxan­drei Geor­ges­cu, pasio­na­tă ”vră­ji­toa­re” a ima­gi­nii, îndră­gos­ti­tă per­pe­tuu de Man­ga­lia și împre­ju­ri­mi­le ei. Arti­co­le­le pot fi vizu­a­li­za­te aici.

Vă invi­tăm să vedeți nea­pă­rat și pagi­na sa spe­cia­lă de Face­bo­ok, inti­tu­la­tă ”Man­ga­lia, dra­gos­tea mea”.


Man­ga­lia News, Vineri, 08.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply