ATENȚIE, ȘOFERI! Transport agabaritic, pe ruta Recea – Constanța, Poarta 7

0
273

În peri­oa­da 26.11.2019 — 05.12.2019, se va des­fă­șu­ra un trans­port cu depă­șiri pe tra­se­ul: Recea (jude­țul Bra­șov)DN15DJ151D – Acă­țari  (jude­țul Mureș)DN13 –Cen­tu­ra Bra­șov – DN1A – Săce­le – DN1A– Văle­nii de Mun­te – DN1A – Plo­iești– DN1BDN1A3DN Cen­tu­ra Bucu­rești – DN2 – Urzi­ceni – DN2A – Slo­bo­zia – DN21 – Dra­j­na Nouă (jude­țul Călă­rași)A2A4 – Con­stan­ța, Poar­ta 7.

Vehi­cu­lul trans­por­tă echi­pa­ment indus­tri­al.

Lăți­mea maxi­mă a vehi­cu­le­lor este 4,09 m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm ca în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce, vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­șiri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depă­șiri. Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.


Man­ga­lia News, 26.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply