ANUNȚ IMPORTANT❗ La Mangalia, s‑au mărit plafoanele la pachetele cu alimente și la tichetele sociale de medicamente

0
828

ANUNȚ IMPORTANT

1. MĂRIRE PLAFON PACHET CU ALIMENTE! În urma apro­bă­rii H.C.L. nr. 251/07.11.2019, vă infor­măm că înce­pând cu luna DECEMBRIE 2019 vor bene­fi­cia de pache­te cu ali­men­te per­soa­ne­le care au cali­ta­tea de pen­sio­nar, sau sunt indem­ni­za­te în baza legi­lor spe­ci­a­le și ale cărori veni­turi luna­re cumu­la­te în sumă netă sunt mai mici, sau cel mult ega­le cu suma de 1.300 de lei/persoană și 3.000 de lei/familie.

2. MĂRIRE PLAFON TICHETE SOCIALE DE MEDICAMENTE! În urma apro­bă­rii H.C.L. nr. 252/07.11.2019, vă infor­măm că, înce­pând cu luna DECEMBRIE 2019, vor bene­fi­cia de tiche­te soci­a­le de medi­ca­men­te per­soa­ne­le ce se află în situ­a­ții de difi­cul­ta­te sau vul­ne­ra­bi­li­ta­te eco­no­mi­că și soci­a­lă al căror venit net lunar nu este mai mare de 900 de lei/membru de fami­lie.

Pen­tru mai mul­te deta­lii, vă aștep­tăm la sedi­ul nos­tru din stra­da Del­fi­nu­lui nr.1, con­form pro­gra­mu­lui de lucru:
L — M: 08.00 — 16.00,
Joi — 08.00 — 18.00,
V — 08.00 — 14.00.
Vă mul­țu­mim!

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 22.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply