Alexandra Voiculescu, un nume de viitor! La mulți ani, Alexandra!

0
589

La mulți ani, Ale­xan­dra Voi­cu­les­cu, cea mai tână­ră CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ la Lup­te Libe­re!

Năs­cut pen­tru Sport: La mulți ani copil talen­tat! Echi­pa Năs­cut pen­tru Sport cre­de mult în tine și mereu o să-ți pro­mo­veze per­for­man­țe­le!

Vă invi­tăm să citiți acest arti­col des­pre Alexan­dra Voi­cu­les­cu, o spe­ran­ță a lup­te­lor româ­nești, care astăzi împli­neș­te 14 ani!

Poves­tea de suc­ces a Ale­xan­drei a fost publi­ca­tă în Revis­ta Năs­cut pen­tru Sport — edi­ția națio­na­lă.


Man­ga­lia News, 22.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply