Alexandra Chira — Cântece patriotice 2019. Colaj muzical dedicat Zilei Naționale a României [VIDEO]

0
527

Ale­xan­dra Chi­ra — Cân­te­ce patri­o­ti­ce 2019 (Colaj).

Ale­xan­dra Chi­ra: ”Pen­tru că ne apro­pi­em de ziua de 1 DECEMBRIE, din dra­gos­te pen­tru nea­mul și țara mea, mi-am dorit din toa­tă ini­ma să rea­li­zez acest pro­iect în care, ală­tu­ri de cele mai cunos­cu­te cân­te­ce patri­o­ti­ce ale româ­ni­lor, am ală­tu­rat cele două melo­dii ale mele, ”Dra­gă Româ­nie” și ”Răsu­nă Transil­va­nia stră­bu­nă”. Audi­ție plă­cu­tă!” 

Pro­duc­tie video: Ema­nu­el Pavel. Pro­duc­tie audio: Stu­dio Calin Opri.s Mul­tu­mi­ri spe­ci­a­le: Prof. Gri­go­re Gri­go­rut, Calin Opris, Tudor Motoc, Gyuszi Sto­ica, Anto­nio Pop si Vlad Ortan.

MN: Mul­țu­mim, fru­moa­să Ale­xan­dra. Să fii sănă­toa­să și să ne încânți minu­nat, pe mai depar­te! Tră­i­as­că Româ­nia!


Man­ga­lia News, 27.11.2019. (sur­sa: youtube.com/channel).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply