Ziua Armatei Române, sărbătorită cu onoruri militare [FOTO]

0
325

Ziua Arma­tei Româ­ne a fost săr­bă­to­ri­tă, vineri, 25 octom­brie, prin cere­mo­n­i­a­le mili­ta­re şi reli­gi­oa­se în toa­te gar­ni­zoa­ne­le mili­ta­re din ţară. La Man­ga­lia, eve­ni­men­tul s‑a desfă­şu­rat în Pia­ţa Repu­bli­cii, unde au fost pre­zenţi zeci de mili­tari ai Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, cadre mili­ta­re în rezer­vă şi retra­ge­re, vice­pri­ma­rul Dra­goș Ange­les­cu, dar și cetă­țeni ai ora­șu­lui.

Mani­fes­tă­ri­le au debu­tat cu cere­mo­n­i­a­lul mili­tar, în cadrul căru­ia a avut loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Petri­că Pâr­vu, de către Gar­da de Onoa­re. Cu acest pri­lej, au fost depu­se coroa­ne de flori la Com­ple­xul Monu­men­tal din Pia­ţa Repu­bli­cii, în memo­ria osta­şi­lor căzu­ţi pen­tru inde­pen­denţa şi suve­ra­ni­ta­tea ţării.

Au urmat ofi­ci­e­rea slu­j­bei reli­gi­oa­se şi ros­ti­rea de alo­cu­ţiuni, prin care s‑a evo­cat însem­nă­ta­tea zilei de 25 octom­brie, din anul 1944, când Arma­ta româ­nă a eli­be­rat Transil­va­nia de Nord de sub domi­na­ția hor­thys­tă. Cu acest pri­lej, toa­te dele­ga­ţi­i­le pre­zen­te au depus coroa­ne de flori, în memo­ria osta­şi­lor căzu­ţi pe câm­pu­ri­le de lup­tă pen­tru inde­pen­denţa şi suve­ra­ni­ta­tea ţării.

Mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te Zilei Arma­tei Româ­ne au cuprins și o para­dă mili­ta­ră, apre­cia­tă de toţi cei pre­zenţi la eve­ni­ment.


Man­ga­lia News, 26.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele