VEȘTI despre adolescentele din Mangalia și Medgidia, date dispărute

0
523

Anche­te­le dema­ra­te de poli­țiș­tii con­stăn­țeni cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ția a două tine­re, din Man­ga­lia și din Med­gi­dia, au fost opri­te, după ce tine­re­le au fost găsi­te și retur­na­te la domi­ci­liu. Potri­vit oame­ni­lor legii, niciu­na din cele două fete nu a fost vic­ti­ma infrac­țiu­ni­lor, în peri­oa­da în care au fost dis­pă­ru­te de aca­să.

Sur­se apro­pi­a­te anche­te­lor spun că Geor­gi­a­na Țăra­nu, de 15 ani, s‑ar fi aflat aca­să la iubi­tul ei, tot pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în vre­me ce Miru­na Nico­le­ta Șer­ban ar fi jus­ti­fi­cat ple­ca­rea de aca­să, din Med­gi­dia, afir­mând că vrea să fie sin­gu­ră o peri­oa­dă, și a mers la niș­te cunoș­tin­țe în Con­stan­ța și în Năvo­dari. (cugetliber.ro).

MN: Citiți și: ALERTĂ la Man­ga­lia! Mino­ră DISPĂRUTĂ, după ce a ple­cat de la școa­lă.

APEL pen­tru găsi­rea unei tine­re din Med­gi­dia, DISPĂRUTĂ de la domi­ci­liu!


Man­ga­lia News, Vineri, 4 octom­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele