Techirghiol, 120 de ani de balneologie [VIDEO]

0
394

120 de ani de bal­ne­o­lo­gie. Con­fe­rin­ță ani­ver­sa­ră orga­ni­za­tă de Sana­to­ri­ul Bal­near de Recu­pe­ra­re Techir­ghi­ol, cu oca­zia împli­ni­rii a 120 de ani de bal­ne­o­lo­gie româ­neas­că. Eve­ni­men­tul a reu­nit medici de renu­me din țară și stră­i­nă­ta­te și per­so­na­li­tăți de sea­mă din dome­ni­ul bal­ne­o­lo­gi­ei la nivel inter­națio­nal. Timp de două zile, au fost sus­ți­nu­te o serie de sesiuni dedi­ca­te atât bal­ne­o­lo­gi­ei cât și recu­pe­ră­rii medi­ca­le.


Man­ga­lia News, 03.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply