Polaris M Holding a demarat o acțiune de amploare, pentru ecologizarea orașului Mangalia și a stațiunilor aferente [galerie FOTO]

0
377

Direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia, dom­nul ingi­ner Flo­rin Jia­nu ne‑a decla­rat, astăzi, că soci­e­ta­tea pe care o con­du­ce a dema­rat o acțiu­ne de amploa­re, care pre­su­pu­ne salu­bri­za­rea tutu­ror zone­lor din ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a ghe­ne­lor sau plat­for­me­lor sub­te­ra­ne pen­tru deșe­uri.

Ast­fel, fir­ma de salu­bri­za­re a înce­put colec­ta­rea deșe­u­ri­lor vege­ta­le și nu numai (sti­ve de crengi răma­se în urma toa­le­tă­ri­lor de copaci, frun­ze­le adu­na­te și iar­ba cosi­tă, gră­me­zi­le de pământ rezul­ta­te în urma deca­pă­ri­lor, lăs­tă­ri­șul scos în urma defri­șări­lor etc), ca urma­re a acțiu­ni­lor de între­ți­ne­re și ame­na­ja­re spa­ții verzi des­fă­șu­ra­te de direc­ți­i­le din sub­or­di­nea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Aces­te acțiuni de salu­bri­za­re a zone­lor din ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a ghe­ne­lor și plat­for­me­lor sub­te­ra­ne vor fi “ree­di­ta­te” per­ma­nent, pen­tru că, din paca­te, unii cetă­țeni nu păs­trea­ză cură­țe­nia, așa cum ar fi nor­mal. 

Refe­ri­tor la acti­vi­tă­ți­le Pri­mă­ri­ei, prin care se fac inter­ven­ții pe spa­ți­ul ver­de, direc­to­rul Flo­rin Jia­nu pre­ci­zea­ză fap­tul că Pola­ris va con­ti­nua colec­ta­rea res­tu­ri­lor vege­ta­le rezul­ta­te.


Man­ga­lia News, 31.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele