PHOENIX Forever CANADA Tour.
VIDEO de colecție! Mulțumim, ESCU TV.

0
355

PHOENIX Fore­ver CANADA Tour. VIDEO de colec­ție!

Adry, Pho­e­nix: ”Vă rog, ascul­tați! Meri­tă, fie­ca­re secun­dă… Un colaj super pro­fe­si­o­nist, rea­li­zat de ESCU TV… Feli­ci­tări, Mari­us Bălan și Maria Ioni­ces­cu, des­pre tot ceea ce a însem­nat tur­ne­ul din Can­a­da pen­tru artiști, cum s‑au sim­țit la noi, cum au ajuns în tru­pă…, până au ple­cat îna­poi, aca­să…”.

Emi­siu­ne Escu TV.
PHOENIX Fore­ver CANADA Tour.
(Urmea­ză par­tea a doua).
Puteți urmări emi­siu­nea pe Ici Tele­vi­sion, ver­siu­nea Tv, sau Lives­tream, înce­pând de Dumi­ni­că, 27 Octom­brie.
Ora­rul de difu­za­re, aici: http://icitelevision.ca/horaire/#roumain

Mul­țu­mim, ESCU TV Can­a­da.


BONUS:

Fla­vi­us Hosu, moment solo — Montre­al, con­cert, 6 octom­brie 2019:


Des­pre Tru­pa PHOENIX și des­pre Nicu Covaci, drag și iubit coleg de facul­ta­te, la Timi­șoa­ra, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat (până acum), vreo 10 pagini cu arti­co­le, pe care le puteți vizio­na / audia AICI. (Tra­ian MN).


Man­ga­lia News, 27.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply