Opt sportivi de la CSS Mangalia s‑au calificat în finala Campionatului Național de Lupte, Juniori 3 și Juniori 4

0
649

În acest wee­kend, la Tul­cea, s‑a des­fă­șu­rat com­pe­ti­ția zona­lă de cali­fi­cări la gru­pa de vâr­stă juni­ori 3 si juni­ori 4. Cei care se cali­fi­că între pri­mii 4 spor­tivi din zonă par­ti­ci­pă la Fina­la Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal, care va avea loc săp­tămâ­na vii­toa­re la Med­gi­dia. Spor­ti­vii noș­tri cali­fi­cati la Fina­la Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal sunt:

  • Carp Miha­e­la, loc 1, la cate­go­ria 28kg,
  • Mari­ne­scu Ale­xan­dra, loc 1, la cate­go­ria 30kg,
  • Luca Bian­ca, loc 2, la cate­go­ria 32kg,
  • Caba­so Andre­ea, loc 2, la cate­go­ria 44kg,
  • Pahoni Nico­le­ta, loc 1, la cate­go­ria 48kg,
  • Mari­ne­scu Nico­le­ta, loc 1, la cate­go­ria 52kg,
  • Tăna­se Iulia, loc 2, la cate­go­ria 56kg,
  • Rusu Ște­fan, loc 1, la cate­go­ria 55kg.

Clu­bul Spor­tiv Șco­lar Man­ga­lia (CSS Man­ga­lia) este con­dus de doam­na prof. Vir­gi­ni­ca Bara­baș, direc­to­rul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic ”Ion Băne­scu” Man­ga­lia. Ele­vii spor­tivi din cadrul sec­ți­ei de lup­te a Lice­u­lui sunt pre­gă­tiți de prof. Geor­ge Mari­an Oan­cea. Clu­bul Spor­tiv Sco­lar este finan­țat de Minis­te­rul Învă­țămân­tu­lui.


Man­ga­lia News, 15.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply