Mircea Diaconu, candidat pentru funcția de Președinte al României, va participa, astă seară, la emisiunea de promovare electorală “Președinte deVotat”, moderată de Ionuț Cristache, la TVR1

0
367

Mir­cea Dia­co­nu, can­di­dat pen­tru func­ția de Pre­șe­din­te al Româ­ni­ei, va par­ti­ci­pa la emi­siu­nea de pro­mo­va­re elec­to­ra­lă “Pre­șe­din­te deVo­tat”, mode­ra­tă de Ionuț Cris­ta­che, la TVR1, astăzi, vineri, 25 octom­brie, de la ora 21:00.


Man­ga­lia News, 25.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply