MINORĂ din județul Constanța, dată DISPĂRUTĂ. Ați văzut‑o?

0
213

MINORĂ DISPĂRUTĂ.

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia ALEXANDREI GEORGIANA NIȚU de 13 ani, din loca­li­ta­tea Cru­cea, jude­țul Con­stan­ța.

La data de 15 octom­brie a.c., în jurul orei 21.00, mino­ra a ple­cat în mod volun­tar de la adre­sa de domi­ci­liu, fără a reve­ni până în pre­zent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,62 m, gre­u­ta­te 63 de kilo­gra­me, păr cas­ta­niu, față rot­un­dă, pre­zin­tă pis­trui, ochi căprui.

La data ple­că­rii, aceas­ta pur­ta pan­ta­loni tip blue-jeans de culoa­re albas­tră, blu­zon negru și pan­tofi sport de culoa­re nea­gră.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Sec­ția 2 Poli­ție, tel. 0241.502467 sau Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stan­ța, tel. 0241.611364 int. 20005.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele