Legi anti-cămătărie. Legea leasing-ului. VOT în Senat. Anunțul lui Daniel Zamfir

0
294

DC News: Sena­to­rul Daniel Zam­fir a trans­mis un mesaj refe­ri­tor la pache­tul de legi anti-cămă­tă­rie, res­pec­tiv Legea lea­sing-ului.

PRIMA LEGE DIN PACHETUL ANTI CĂMĂTARIE A FOST VOTATĂ DE SENAT!!!

Legea lea­sing-ului, care eli­mi­nă abu­zu­ri­le soci­e­tă­ți­lor de lea­sing în pro­ce­du­ra de valo­ri­fi­ca­re a bunu­ri­lor, în situ­a­ția de nepla­tă a trei rate con­se­cu­ti­ve, a fost vota­tă azi în Senat! Din moti­ve les­ne de înțe­les — inte­re­se­le finan­ci­a­re per­so­na­le -, PNL și USR au votat împo­tri­vă. Adi­că vor să men­ți­nă abu­zu­ri­le împo­tri­va oame­ni­lor, pe față!”, a scris Daniel Zam­fir, pe pagi­na sa de Face­bo­ok.


Man­ga­lia News, 09.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply