HARTA INTERACTIVĂ A SECȚIILOR DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE. Sunt aproape de trei ori mai multe față de scrutinul prezidențial din 2014

0
290

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne a publi­cat lis­ta şi har­ta inte­rac­ti­vă ale celor 835 de secţii de vota­re pe care le orga­ni­zea­ză în stră­i­nă­ta­te la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le din 10 noiem­brie, potri­vit unui comu­ni­cat al insti­tu­ți­ei. Sunt aproa­pe de trei ori mai mul­te față de scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al din 2014.

În ţări­le din UE vor fi orga­ni­za­te 639 de secţii de vota­re.

Har­ta inte­rac­ti­vă a sec­ti­i­lor de vota­re aici:

Mai jos, țări­le în care vor fi orga­ni­za­te cele mai mul­te secţii de vota­re:

 Spa­nia (143, faţă de 50 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re),

 Ita­lia (142, faţă de 76 la par­la­men­ta­re),

 Ger­ma­nia (80, faţă de 25),

Marea Bri­ta­nie (72, faţă de 29),

Franţa (50, faţă de 17),

SUA (38, faţă de 31),

Repu­bli­ca Mol­do­va (37, faţă de 36),

Olan­da (25, faţă de 4),

Bel­gia (23, faţă de 8),

Irlan­da (16, faţă de 5),

Dane­mar­ca (12, faţă de 7),

Aus­tria (17, faţă de 9),

Gre­cia (11, faţă de 4),

Por­tu­ga­lia (9, faţă de 5),

Elveţia (8, faţă de 4 orga­ni­za­te la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re).

Citiți con­ti­nu­a­rea în sursazilei.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele