EU CU CINE MĂ MĂRIT?
Răspunsul îl veți afla Marți seara, la Casa de Cultură din Mangalia

0
703

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Feme­i­le sunt mereu în cău­ta­rea feri­ci­rii si, chiar si atunci când o găsesc, nu sunt sigu­re dacă au găsit‑o!

Alam­bi­cat, nu?! Așa cre­dem și noi, drept pen­tru care am făcut un expe­ri­ment, să des­co­pe­rim ce se poa­te întâm­pla cu ade­vă­rat după o petre­ce­re a bur­lă­ci­țe­lor?

Dacă adă­u­găm fap­tul că totul se întâm­plă în ziua nun­tii, fix cu câte­va ore îna­in­te de minu­na­tul eve­ni­ment, atunci avem de‑a face cu o come­die spu­moa­să, exact ca în mari­le aven­turi.

Autor: Sil­via Gagu.
Regia: Bogdan Gagu.
Dis­tri­bu­tie: Sil­via Gagu, Ela Pro­dan, Cipri­an Alma­san, Alex Flo­ro­iu.
Muzi­ca: Daniel Simion.
Dura­tă: 70 minu­te.

Bile­te­le se pot achi­zi­țio­na fie onli­ne pe Mystage.ro, fie prin rezer­va­re, la tele­fon 0724.304.593 (nume­le, numă­rul de locuri, data).

Bile­te­le se rezer­vă pen­tru 48 ore. Aces­tea se pot achi­ta si ridi­ca de la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, Vineri, 4 octom­brie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply