Comuna 23 August deține un sistem de iluminat public foarte performant, ca urmare a investițiilor finalizate în ultimii trei ani [FOTO]

0
638

Pri­mă­ria Comu­nei 23 August: În urma inves­ti­ți­i­lor fina­li­za­te în ulti­mii trei ani de insti­tu­ția noas­tră, Comu­na 23 August deți­ne la momen­tul actu­al un sis­tem de ilu­mi­nat public foar­te per­for­mant.

La nive­lul comu­nei au fost monta­te un număr total de 1.353 lămpi ilu­mi­nat public, tip LED, cu con­su­muri de ener­gie elec­tri­că foar­te redu­se.

Aces­tea sunt pro­du­se în Româ­nia de S.C. ELECTROMAGNETICA S.A, având o garan­ție de 5 ani de la monta­rea aces­to­ra.

Dis­pu­ne­rea lămpi­lor pe loca­li­tăți este rea­li­za­ta ast­fel:

23 August: 616 apa­ra­te de ilu­mi­nat de 30W, 55W și 110W cu sur­să LED cu grad de pro­tec­ție IP66, din care:
- 83 apa­ra­te ilu­mi­nat cu LED de 110W (str. Geor­ge Căli­ne­scu – DN 39);
- 20 apa­ra­te ilu­mi­nat cu LED de 55W (str. Mihai Emi­ne­scu );
- 513 apa­ra­te ilu­mi­nat cu LED de 30W;

Dul­cești: 387 bucăți apa­ra­te de ilu­mi­nat de 30W și 60W cu sur­să LED cu grad de pro­tec­ție IP66, din care:
- 49 apa­ra­te ilu­mi­nat cu LED de 60W (str. Bar­bu Șt. Dela­vran­cea – DJ 394);
- 338 apa­ra­te ilu­mi­nat cu LED de 30W.

Moș­neni: 350 bucăți apa­ra­te de ilu­mi­nat de 30W și 60W cu sur­să LED cu grad de pro­tec­ție IP66, din care:
- 71 apa­ra­te ilu­mi­nat cu LED de 60W (str. Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu și str. Ște­fan cel Mare)
- 279 apa­ra­te ilu­mi­nat cu LED de 30W.

Con­ti­nu­a­rea, AICI:


Man­ga­lia News, 18.10.2019. (A trans­mis prof. Magda­le­na Iacob).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele