Biserica Sf. Maria Magdalena vă invită la Festivalul Românesc — Houston 2019

0
372

Sâm­bă­tă, 26 octom­brie, sun­teți aștep­tați, cu mic cu mare, la Fes­ti­va­lul Româ­nesc — Hous­ton 2019.

Vă întâm­pi­năm și de data aceas­ta cu remar­ca­bi­la ospi­ta­li­ta­te româ­neas­că și vă invi­tăm să petre­ceți o după ami­a­ză plă­cu­tă, în com­pa­nia fami­li­i­lor și pri­e­te­ni­lor dum­ne­a­voas­tră.

Veți simți din plin gus­tul ser­bă­ri­lor câm­pe­nești de pe la noi și veți avea șan­sa să gus­tați pre­pa­ra­te din bucă­tă­ria româ­neas­că, să vă dis­trați și să retră­iți aerul de săr­bă­toa­re spe­ci­fic melea­gu­ri­lor noas­tre.

Mar­cați, așa­dar, în calen­dar ziua de Sâm­bă­tă, 26 octom­brie și nu pier­deți oport­u­ni­ta­tea de a săr­bă­tori împre­u­nă “Ziua Româ­ni­lor” din acest colț de lume.

Bise­ri­ca Sf. Maria Magda­le­na, Hous­ton, Texas, USA.


Man­ga­lia News este par­te­ner media în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. (Publi­cat 05.10.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele