Arca TV — Flavia Maria Goga, scriitoare la 15 ani. Interviu incitant, realizat de Adrian Ardelean la Montreal, Canada [VIDEO]

0
432

Arca TV: O tână­ră român­că de numai 15 ani debu­tea­ză ca scri­i­toa­re, după ce o edi­tu­ră pari­zia­nă i‑a publi­cat pri­mul roman. Fla­via Maria Goga (pe nume­le de scri­i­toa­re F.M. Goga) își va lan­sa public volu­mul “Sophie”, la cel mai impor­tant salon de car­te de pe con­ti­nen­tul nord-ame­ri­can și anu­me la Montre­al, în noiem­brie. Cu o “avan­pre­mie­ră”, în cadrul comu­ni­tă­ții româ­nești.

Dacă mai spu­nem că Fla­via Maria Goga are și alte talen­te — pian, kara­te, șah, cre­dem că vă inci­tăm să urmă­riți inter­vi­ul cu Fla­via, în care cores­pon­den­tul nos­tru de la Montre­al, Adri­an Arde­lean încear­că să des­ci­fre­ze tai­ne­le poli­va­len­tei ado­les­cen­te româ­no-can­a­die­ne.

Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV. Mul­țu­mim, Adri­an Arde­lean, moro­șa­nu’ nos­tru drag! Feli­ci­tări maxi­me, pen­tru tot ceea ce faci, Fla­via Maria Goga!


Man­ga­lia News este par­te­ner media în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV, aici: https://bit.ly/2MY9VrF. Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, cu inter­viuri fas­ci­nan­te rea­li­za­te de Adri­an Arde­lean, le puteți vizio­na aici. (Publi­cat 23.10.2019). 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele