APEL pentru găsirea unei tinere din Medgidia, DISPĂRUTĂ de la domiciliu!

0
426

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia tine­rei MIRUNANICOLETA ȘERBAN, de 18 ani, din muni­ci­pi­ul Med­gi­dia, jude­țul Con­stan­ța.

La data de 2 octom­brie a.c., aceas­ta a ple­cat în mod volun­tar de la adre­sa de domi­ci­liu, fără a reve­ni până în pre­zent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,67 m, gre­u­ta­te 55–60 de kilo­gra­me, păr negru, tuns până la nive­lul ume­ri­lor, ochi căprui, fără sem­ne par­ti­cu­la­re.

ÎMBRĂCĂMINTE

La data ple­că­rii, tână­ra pur­ta pan­ta­loni, blu­ză și pan­tofi sport, de culoa­re nea­gră.

Foto: cugetliber.ro

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Poli­ția muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, tel. 0241/811.088, sau Dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța, tel.0241.611364, int.20005.


Man­ga­lia News, 03.10.2019. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele