ANUNȚ! Dezbatere publică a ”Proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a cimitirelor musulmane din Municipiul Mangalia și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane din Municipiul Mangalia”

0
397

ANUNȚ! Mier­curi, 9 octom­brie, ora 10:00, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia va avea loc DEZBATEREA PUBLICĂ a ”Pro­iec­tu­lui de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii în admi­nis­tra­re a cimi­ti­re­lor musul­ma­ne din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re și func­țio­na­re a cimi­ti­re­lor musul­ma­ne din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”.

Docu­men­te:

Pro­iect-HCL-Pre­lu­a­rea-cimi­ti­re­lor-musul­ma­ne-si-apro­ba­rea-Regu­la­men­tu­lui-de-orga­ni­za­re-si-func­tio­na­re

Raport-de-spe­cia­li­ta­te-pre­lu­a­re-cimi­ti­re-musul­ma­ne-Man­ga­lia

Regu­la­ment-de-orga­ni­za­re-si-func­tio­na­re-al-cimi­ti­re­lor-musul­ma­ne-Man­ga­lia

Cimi­ti­rul musul­man din cur­tea mos­che­ii Esma­han Sul­tan Man­ga­lia. Foto: Paul Palenc­sar. (Fond arhi­vă).

Man­ga­lia News, 07.102.2019. (sur­sa: mangalia.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele