AMAZON! COMANDATI ACUM, AICI!

2
543

AMAZON! COMANDATI ACUM, AICI:

Ama­zon ‑Best Sel­lers in Sports & Out­do­ors

100 HOT BOOKS

BEAUTY — Spe­cial pen­tru femei — SKIN CARE

CLOTING — Îmbră­că­min­te apar­te, pen­tru OCAZII deo­se­bi­te!

COMPUTERS, LAPTOPS & TABLETS

TOYS & GAMESBUILDING & CONSTRUCTION TOYS

SHOES & ACCESORIES

ETCETCETC

Cum poti coman­da pe Ama­zon si ce cate­go­rii de pro­du­se iti reco­man­dam

Ama­zon – Ofer­te­le celui mai mare maga­zin onli­ne din lume pot fi con­sul­ta­te, acce­sand URMATORUL LINK.

Zvo­nu­ri­le spun ca in curand Ama­zon isi va des­fa­su­ra si in Roma­nia o par­te din afa­ceri, insa deo­cam­da­ta putem sa folo­sim site-ul bri­ta­nic al reta­i­le­ru­lui pen­tru comenzi onli­ne.

Este cunos­cut fap­tul ca Ama­zon e cel mai mare reta­i­ler onli­ne din lume si are o mul­ti­me de ofer­te avan­ta­joa­se. Exis­ta mai mul­te site-uri ale reta­i­le­ru­lui ame­ri­can, insa noi va sfa­tu­im sa il uti­li­zati pe cel bri­ta­nic, cu ter­mi­na­tia co.uk deo­a­re­ce comen­zi­le din Marea Bri­ta­nie vor fi scu­ti­te de anu­mi­te taxe de trans­port pe care tre­bu­ie sa le pla­tes­ti pen­tru comen­zi­le din Ame­ri­ca.

Noi facem o scur­ta tre­ce­re in revis­ta a prin­ci­pa­le­lor cate­go­rii de pro­du­se de pe Ama­zon, pe care meri­ta sa le incer­cati.

Amazon – Carti

Ince­pem cu o cate­go­rie foar­te inte­re­san­ta de pro­du­se de la Ama­zon, este vor­ba des­pre carti. Va sfa­tu­im sa cau­tati cu incre­de­re prin­tre mii­le titluri dis­po­ni­bi­le la ofer­ta pe Ama­zon. Gasi­ti titluri in engle­za si o mul­ti­me de lite­ra­tu­ra de spe­cia­li­ta­te care se gaseste mai greu sau chiar deloc la noi in tara. Puteti vedea intrea­ga gama de carti, acce­sand URMATORUL LINK.

Amazon – Camere foto

Came­re­le foto si video sunt la mare cau­ta­re din Roma­nia pe site-uri­le strai­ne si in spe­cial pe Ama­zon toc­mai pen­tru ca au pre­turi mai bune ca in tara, dar si pen­tru alte doua moti­ve: gama de mode­le e mult mai diver­sa si puteti avea mode­le mai noi mult mai rapid, iar acce­so­ri­i­le pen­tru came­re sunt mult mai mul­te decat gasi­ti in Roma­nia si sunt foar­te inte­re­san­te. Arun­cati o pri­vi­re pes­te ofer­te­le dis­po­ni­bi­le AICI.

Amazon – Haine

O ulti­ma cate­go­rie de pro­du­se pe care v‑o reco­man­dam este cea a hai­ne­lor, acce­so­ri­i­lor si obiec­te­lor ves­ti­men­ta­re. Cu sigu­ran­ta vreti sa fiti imbra­cati cat mai modern si in ten­din­te. Acum puteti sa va imbra­cati din strai­na­ta­te, fara ca macar sa ajun­geti aco­lo. Plus ca pre­tu­ri­le la bran­du­ri­le de lux sunt foar­te bune. Ofer­te­le pot fi gasi­te AICI.

Ama­zon este recu­nos­cut drept cel mai mare maga­zin onli­ne din lume. Desi ori­gi­nea sa este ame­ri­ca­na, comen­zi­le pot fi pla­sa­te inclu­siv din Roma­nia. Maga­zi­nul onli­ne deti­ne mai mul­te web­si­te-uri, cu ter­mi­na­tii dife­ri­te si in lim­bi dife­ri­te. Noi va reco­man­dam amazon.co.uk, vari­an­ta maga­zi­nu­lui onli­ne din Marea Bri­ta­nie si avem si un motiv bine inte­me­iat pen­tru care facem asta: daca veti coman­da pro­du­se­le de aco­lo sca­pati de taxe­le de vama si de trans­port de din­co­lo de Ocean, taxe pe care le pla­ti­ti pen­tru vari­an­ta ame­ri­ca­na a maga­zi­nu­lui onli­ne.

Cum poti comanda de pe Amazon din Romania

Pri­mul pas daca vrei sa comanzi de pe Ama­zon de pe teri­to­ri­ul Roma­niei este sa iti faci un cont pe site-ul celui mai mare maga­zin onli­ne din lume. Nu este deloc com­pli­cat, tre­bu­ie sa com­ple­tati doar nume­le real, adre­sa de e‑mail, o paro­la pen­tru con­tul de Ama­zon si gata. Din paca­te nu exis­ta optiu­nea de a va loga cu aju­to­rul con­tu­lui de Face­bo­ok, asa cum exis­ta de exem­plu la maga­zi­nul eMAG, insa dupa ce va com­ple­tati cele cate­va date per­so­na­le, brow­se­rul web va reti­ne ori­cum paro­la si use­rul de conec­ta­re.

Cum comanzi de pe Amazon, din Romania si cum platesti

Dupa ce ti-ai facut con­tul de Ama­zon, urmea­za sa iti setezi si card-ul ban­car pe care o sa il uti­li­zezi pen­tru pla­ti­le tale. Nu tre­bu­ie sa fie vre­un card deo­se­bit, tre­bu­ie doar sa poa­ta efec­tua plati onli­ne, lucru pe care aproa­pe ori­ce card il poa­te face in ziua de astazi. Din paca­te nu toa­te pro­du­se­le pot fi coman­da­te din Roma­nia, iar acest lucru va fi afi­sat ina­in­te de a face pla­ta, pe site, in drep­tul pro­du­su­lui. Stai linis­tit, nu exis­ta ris­cul sa pla­tes­ti si sa ti se spu­nă abia dupa ace­ea că pro­du­sul nu poa­te fi livrat in Roma­nia.

Cat costa livrarea Amazon in Romania

Ai doua solu­tii de livra­re pen­tru pro­du­se­le coman­da­te de pe Ama­zon, in Roma­nia. Livra­rea Stan­dard este intre 5 si 8 zile si cos­ta 7.5 euro, stan­dard, plus 2.5 euro pe fie­ca­re kilo­gram. Puteti simu­la o coman­da pen­tru un pro­dus oare­ca­re si asa puteti vedea cos­tul real al trans­por­tu­lui.

O alta posi­bi­li­ta­te de livra­re de la Ama­zon este cea Expres, care durea­za intre 2 si 4 zile si cos­ta 12 euro, plus 4 euro pe kilo­gram. Cu toa­te astea, tim­pii de livra­re sunt doar indi­ca­tivi, e posi­bil ca Ama­zon sa aiba nevo­ie de mai mult timp pen­tru a livra un anu­mit pro­dus in Roma­nia.

Daca intrati in con­tul vos­tru de Ama­zon, veti putea veri­fi­ca in ori­ce moment unde se afla expe­di­e­rea.


Man­ga­lia News, 12.10.2019. (text: rtv.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Unde sosesc pro­du­se­le coman­da­te pe Ama­zon? Din cate am inte­les noi nu avem in Man­ga­lia ofi­ciu vamal. Tre­bu­ie sa mer­gem in Con­stan­ta pen­tru recep­tia comen­zi­lor?

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele