Ședința extraordinară a Consiliului Local Mangalia [VIDEO

0
449

Ședin­ța extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia.

Ordi­nea de zi:

  1. Apro­ba­rea pro­ce­su­lui-ver­bal din ședin­ța extra­or­di­na­ră, din data de 19.08.2019;
  2. Pro­iect de hotă­ră­re pri­vind apro­ba­rea vali­dă­rii man­da­tu­lui de con­si­li­er local în cadrul Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia al dom­nu­lui CIOBĂNEL MARIUS-COSTEL;
  3. Pro­iect de hotă­ra­re pri­vind modi­fi­ca­rea H.C.L. nr.6 din 23.06.2016, pri­vind con­sti­tu­i­rea Comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te din cadrul Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, cu modi­fi­că­ri­le si com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
  4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui “Extin­de­re și dota­re ambu­la­to­riu, Spi­tal Muni­ci­pal Man­ga­lia” și a sur­se­lor de finan­ța­re;

Toa­te pro­iec­te­le au fost abro­ba­te în una­ni­mi­ta­te de voturi.

La punc­tul 5 — Diver­se, o inter­pe­la­re cetă­țe­neas­că des­pre spa­ți­i­le verzi din sta­țiu­ni­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 11.09.2019. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele