SE ASFALTEAZĂ DRUMUL DINTRE LIMANU ȘI HAGIENI! Finanțarea este asigurată prin FDI

0
581

SE ASFALTEAZĂ DRUMUL DINTRE LIMANU ȘI HAGIENI! Finan­ța­rea este asi­gu­ra­tă prin Fon­dul de Dezvol­ta­re Insti­tu­ţio­na­lă (FDI). Lima­nu este pe pozi­ția a 3‑a!

Asea­ră, târ­ziu, am pri­mit la redac­ție un mesaj de la Daniel Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, care ne‑a trans­mis cu bucu­rie că a fost apro­ba­tă finan­ța­rea pen­tru asfal­ta­rea dru­mu­lui comu­nal din­tre loca­li­tă­ți­le Lima­nu și Hagieni.

Suma ce va fi acor­da­tă pro­iec­tu­lui de asfal­ta­re a dru­mu­lui de legă­tu­ră din­tre Lima­nu și Hagieni este de 3.373.834 lei. Vă pre­zen­tăm mai jos docu­men­tul care înso­țeș­te aceas­tă ves­te bună pen­tru locu­i­to­rii comu­nei Lima­nu și pen­tru turiști. Așa­dar, SE POATE!

LISTA COMPLETĂ A PROIECTELOR APROBATE LA NIVEL NAȚIONAL:

Proiecte_aprobate_pentru_finantare_FDI.

Vom reve­ni cu deta­lii.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 18 sep­tem­brie 2019. (foto: arhi­va).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele