România sălbatică, mai frumoasă ca niciodată, în noul documentar Wild Carpathia [VIDEO]

0
252

Româ­nia săl­ba­ti­că, mai fru­moa­să ca nici­o­da­tă în noul docu­men­tar Wild Car­pa­thia.

Româ­nia nu a ară­tat nici­o­da­tă mai fru­mos iar­na, ca în epi­so­dul 5 al docu­men­ta­ru­lui Wild Car­pa­thia. Pro­du­cţia înce­pu­tă în 2011 şi deve­ni­tă rapid o car­te de vizi­tă a ţării noas­tre a avut asea­ră pre­mie­ra ulti­mei părţi. Rea­li­za­to­rul ei, bri­ta­ni­cul Char­lie Ottley, a petre­cut aproa­pe cinci luni în săl­bă­ti­cie, ală­tu­ri de urşi, cer­bi şi râşi. Şi a sur­prins ima­gini incre­di­bi­le. 

Pui de urs care ies pen­tru pri­ma dată din bâr­log, un râs care vânea­ză o căpri­oa­ră, obi­ce­iuri uni­ce, pei­sa­je de vis. Este Wild Car­pa­thia, al cin­ci­lea docu­men­tar dintr‑o serie înce­pu­tă în 2011, care pre­zin­tă Româ­nia aşa cum nu a mai făcut‑o nimeni. 

Patru luni şi jumă­ta­te petre­cu­te în săl­bă­ti­cie, 300 de ore de fil­mări, săp­tămâni la rând de edi­ta­re video. Totul, pen­tru cel mai bun epi­sod rea­li­zat până acum. Unul care ara­tă Româ­nia săl­ba­ti­că în tim­pul ier­nii. Bri­ta­ni­cul Char­lie Ottley este cel care a pus pe picioa­re între­gul pro­iect. 

Char­lie Ottley, rea­li­za­to­rul docu­men­ta­ru­lui Wild Car­pa­thia: Am fil­mat la minus 20 de gra­de Cel­si­us, în Har­ghi­ta. În zăpa­da foar­te adân­că, urmă­ream lupii, am prins puii de urs cum ieşeau din cuib pen­tru pri­ma dată. Ne uitam la cer, nu puteam să mer­gem, am căzut. A fost uimi­tor ceea ce am sur­prins. 

Tra­dus în 11 lim­bi şi difu­zat în 110 ţări de pe Glob, docu­men­ta­rul a deve­nit viral pe inter­net. A fost susţi­nut şi de prinţul Char­les al Marii Bri­ta­nii, îndră­gos­tit de Transil­va­nia şi, în spe­cial, de satul Vis­cri, unde îşi petre­ce des con­ce­di­ul.

Con­ti­nu­a­rea, inclu­siv VIDEO, aici: observator.tv/inedit/romania-salbatica


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele