România Feroviară: Final de sezon estival pe M800 Constanța — Mangalia

0
360

Româ­nia Fero­vi­a­ră: Final de sezon esti­val pe M800 Con­stan­ța — Man­ga­lia.

A fost un sezon scurt (14 iunie — 8 sep­tem­brie), agi­tat si sarac in vagoa­ne. Dis­pa­ri­tia ofer­te­lor comer­ci­a­le (regio) la CFR Cala­tori si‑a spus cuvan­tul. “Tre­nul tine­re­tu­lui” Sibiu — Man­ga­lia nu a depa­sit 12 vagoa­ne eta­ja­te si asta in sap­ta­ma­na 12–18 august, in medie a avut intre 6 si 8 vagoa­ne (acum 4 ani avea 15 vagoa­ne, valoa­re men­ti­nu­ta timp de 6 sap­ta­mani).

Lip­sa capa­ci­ta­tii de trans­port la CFR Cala­tori s‑a rasfrant asu­pra OTF pri­vati, care chiar daca au folo­sit 100% din mate­ri­a­lul rulant dis­po­ni­bil, au avut de sufe­rit si ei, cala­to­rii trans­por­tati in picioa­re au fost la ordi­nea zilei.

Au fost si lucruri bune, dar prea puti­ne pen­tru a evi­den­tia pozi­tiv sezo­nul esti­val 2019. Softrans SRL, cu 2 EMU cupla­te din 14 august pe Crai­o­va — Bucu­res­ti — Con­stan­ta si retur, impre­u­na cu Regio Cala­tori, pe Bra­sov — Bucu­res­ti Banea­sa — Man­ga­lia si retur cu 2 DMU cupla­te in zile­le de vineri/sambata si dumi­ni­ca si tre­nul de noap­te al Astra Transcar­pa­tic, pe ruta Arad — Crai­o­va — Bucu­res­ti — Con­stan­ta, au fost aspec­te­le pozi­ti­ve.

Acum au ramas doar CFR Cala­tori, care fata de alti ani au un mers decent cu 16 tre­nuri pe zi intre Con­stan­ta si Man­ga­lia, rea­li­za­te cu com­pu­neri cla­si­ce, loco­mo­ti­ve si vagoa­ne. Auto­mo­toa­re­le Mala­xa 78 spe­răm să ajun­gă la muzeu. Sau macar tri­mi­se sa pen­du­le­ze pe ruta Med­gi­dia — Negru Voda (linia 803 meri­ta redes­chi­sa) si, de ce nu, pana la Tul­cea, in extra­se­zon. (Foto: Man­ga­lia (R 8390) si Cos­ti­ne­s­ti (R 8389).


Man­ga­lia News, 26.09.2019. (sur­sa: Roma­nia Fero­vi­a­ra).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele