Oda Prunei — versuri si interpretare: Sorin Poclitaru

0
2056

Oda Pru­nei — ver­suri si inter­pre­ta­re: Sorin Poclitaru.

O, Doam­ne, care faci așa minune,
Slă­vit să fie‑n veci nume­le tău,
Că ai lăsat pe dru­mul spre Zalău
Atâ­ția pomi în care-atâr­nă prune.

Aces­te fruc­te bune în budincă,
În tar­te, în magiun sau în găluști,
Sunt minu­na­te numai când le guști
Sub for­ma lor lichi­dă de pălincă.

Te-ai îngri­jit și-ai răsă­dit copaci,
Pe ori­ce șanț, pe ori­ce deal, Mărite
Și ast­fel vezi doar fete fericite
Și nu exis­tă nici bețivi săraci.

M‑am tot uitat la cei­lalți pomi, subțire,
Abia de vezi trei-patru verzăciuni,
Nu bogă­ție, cum ai dat la pruni,
De-atâr­nă ca turbatele‑n neștire.

Au pus țăra­nii bețe ca proptea,
Să nu se rupă cren­gi­le de roadă
Și stau la pân­dă, una să nu cadă
Și le strop­șesc cu ciu­dă:” Noa, așea!”

La fie­ca­re casă e‑un cazan
Și toam­na, când se ter­mi­nă borhotul,
Miroa­se dru­mul spre Zalău cu totul,
A țui­că, de te-mba­tă la volan.

Pe-aici nu vezi divor­țuri numeroase,
Că, dacă e răchie din belșug,
Băr­ba­ții stau aca­să și nu fug,
Că li se par neves­te­le frumoase.

Așa că, Doam­ne, dacă sun­tem buni
Și-ți ascul­tăm de toa­te cele sfinte,
Fă o minu­ne, te rugăm fierbinte
Și pune‑n toa­tă țara numai pruni.

de Sorin Pocli­ta­ru, 18 iulie 2018.Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 01.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply