Mioara Gram: La Mangalia, pe undele prieteniei — iulie, 2019 (Partea I)

0
893

La Man­ga­lia, pe unde­le pri­e­te­ni­ei — iulie, 2019 (Par­tea I)

Mioa­ra Gram: Dra­gos­tea, in pli­na­ta­tea ei, inseam­na sa cauti si sa accepti ade­va­rul si buna­ta­tea. Tot ceea ce este ade­va­rat este bun, si tot ceea ce este bun este ade­va­rat. Dra­gos­tea, in pli­na­ta­tea si puri­ta­tea ei, este mama tutu­ror vir­tu­ti­lor; este pute­rea care zami­sles­te tot ceea ce este bun si nobil. Dra­gos­tea este insu­si telul vie­tii uma­ne.

Zile­le de can­doa­re si fru­mu­se­te, de dra­gos­te sin­ce­ra si buna­ta­te, petre­cu­te impre­u­na cu pri­e­te­nii, ascul­ta­to­rii si cola­bo­ra­to­rii emi­siu­nii: “Arta, Sti­in­ta si Reli­gie – In Cau­ta­rea Dru­mu­lui Comun”, impre­u­na cu unul din­tre co-fon­da­to­rii si direc­to­rii pos­tu­lui de radio Pro­Dias­po­ra, Eca­te­ri­na Cîm­pean, au stra­lu­cit in toa­ta ple­ni­tu­di­nea lor, la Man­ga­lia, in peri­oa­da 11–15 iulie, 2019. Ele au dove­dit cum cei pre­zen­ti la eve­ni­men­tul pri­e­te­ni­ei: “De la Vir­tu­al la Real”, nu s‑au mul­tu­mit doar sa ara­te pri­e­te­nia in vor­be, ci si in fap­te, cu inimi ara­za­toa­re de buna­ta­te si iubi­re fata de toti cei pe care i‑au intal­nit in pla­nul fizic.

Aduc, si pe aceas­ta cale, mul­tu­mi­ri­le mele deo­se­bi­te pen­tru fie­ca­re par­ti­ci­pant in par­te si pen­tru toa­ta gene­ro­zi­ta­tea sufle­teas­ca de care au dat dova­da si cu care mi-au imbo­ga­tit si mai mult via­ta!!

Pho­tos cour­tesy of Ste­fan Bor­zea, Vir­gi­nia Par­vu and Mioa­ra Gram.

Albu­mul foto inte­gral, AICI.

Vă invi­tăm să citiți și: NICOLETA NICOLAERADIO PRODIASPORADE LA VIRTUAL LA REAL

Par­tea a II‑a și par­tea a III‑a a repor­ta­ju­lui foto de la acest eve­ni­ment deo­se­bit pot fi urmă­ri­te AICI.


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 8 sep­tem­brie 2019. Alte arti­co­le apă­ru­te în Man­ga­lia News și sem­na­te de Mioa­ra Gram, puteți vizio­na AICIMan­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni și par­te­ner media al pos­tu­lui de Radio Pro­Dias­po­ra.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply